"Kinders van die duine" by Fritz Eloff, in cooperation with Kobus du Toit

Die lewe en omgewing van die Kalahari Boesman van weleer

Click here to buy this E-book for $11.49 through Amazon: Amazon

Die Boesmans het nie ‘n hoë lewensstyl nie en toon ‘n groot respek vir die natuur. Hierdie eienskappe van die Boesmans het vir my tot hulle aangetrek weens my agtergrond as kind.

Toe talente die dag uitgedeel is het ek ver agter in die tou gestaan. Tog het ek miskien die grootste van alle gawes ontvang: die vermoë om hard te werk en daarmee saam ‘n taai uithouvermoë en vasberadenheid om bo uit te kom, ‘n ideaal wat versterk is deur my ouers se geloof in my en die hoë verwagtinge wat hulle van my gekoester het. Ek kon hulle nie teleurstel nie.

Daarby was ons arm, so arm dat ‘n donkiekar vir ‘n lang tydperk ons enigste vervoermiddel was, omdat my ouers nie ‘n motorkar kon bekostig nie.

As ‘n arm plaasseun van Soekmekaar was ek min gewoond. In Standerd 5 het ek my eerste skoene gekry, ook net om Sondae aan te trek as ek Sondagskool toe gaan. Die skool was so ‘n paar myl van ons huis af en ek het gou besef dat ek nooit met my nuwe skoene tot by die skool sal kan loop nie. By die eerste plaashek het ek die skoene uitgetrek, onder ‘n bossie weggesteek en kaalvoet verder gestap. Op pad terug het ek weer die skoene aangetrek voor ek by die huis kom. My ma het elke keer na my skoene gekyk en my geloof dat ek hulle so mooi oppas. Jare later het sy eers die waarheid gehoor, maar toe was ek al te oud om ‘n pak slae te kry...